Cozy. Affordable. Delicious.

Three Egg Omelettes

PLAIN OMELETTE

MUSHROOM MOZZARELLA OMELETTE

BACON or HAM OMELETTE

WESTERN OMELETTE

AMERICAN CHEESE OMELETTE

SWISS OMELETTE

VEGETARIAN OMELETTE

SPANISH OMELETTE

TURKEY OMELETTE